xổ số bạc liêu

Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÙI TUẤN NGỌC
BÙI TUẤN NGỌC
Chủ tịch hội đồng quản trị
Quốc tịch: Việt Nam
LÊ DUY HIỆP
LÊ DUY HIỆP
Phó chủ tịch hội đồng quản trị
Quốc tịch: Việt Nam
VŨ CHINH
VŨ CHINH
Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN BÍCH LÂN
NGUYỄN BÍCH LÂN
Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch: Việt Nam
BÙI MINH TUẤN
BÙI MINH TUẤN
Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch: Úc
MASAFUMI INOUE
MASAFUMI INOUE
Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch: Nhật Bản
CHARVANIN BUNDITKITSADA
CHARVANIN BUNDITKITSADA
Thành viên hội đồng quản trị
Quốc tịch: Thái Lan
BAN KIỂM SOÁT
LÊ THỊ NGỌC ANH
LÊ THỊ NGỌC ANH
Trưởng ban kiểm soát
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN KIM HẬU
NGUYỄN KIM HẬU
TV Ban kiểm soát
Quốc tịch: Việt Nam
PHAN PHƯƠNG TUYỀN
PHAN PHƯƠNG TUYỀN
TV Ban kiểm soát
Quốc tịch: Việt Nam
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ DUY HIỆP
LÊ DUY HIỆP
Tổng giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN HỒNG SƠN
NGUYỄN HỒNG SƠN
Phó tổng giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN CHÍ ĐỨC
NGUYỄN CHÍ ĐỨC
Phó tổng giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
LÊ PHÚC TÙNG
LÊ PHÚC TÙNG
Phó tổng giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN BẢO TRUNG
NGUYỄN BẢO TRUNG
Phó tổng giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
đánh lô đề online uy tínHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.